ابراهیم آشتاب

  • نام و نام خانوادگی:ابراهیم آشتاب
  • تاریخ تولد: 1333
  • سمت: رئیس هیئت مدیره
  • دانشگاه اخذ مدرک: آزاد سنندج
  • مدرک تحصيلي : لیسانس
  • رشته تحصیلی : عمران
  • سال اخذ مدرک : 1378

سوابق كاري :

سرپرست کارگاه انبارهاي 20،000 تني غله به مدت 12 ماه

مسئول اجرايي راههاي فرعي و اصلي در سطح استان به مدت 168 ماه ناظر و سر ناظر احداث راه اصلي بيستون – هرسين به مدت 60 ماه

سر ناظر احداث راه اصلي هرسين – نورآباد به مدت 48 ماه سر

ناظر احداث راه اصلي محور كرمانشاه – بيستون ،كمربندي صحنه وكمربندي كنگاور به مدت 36 ماه

رئيس هيات مديره شركت پيشگام راه زاگرس از آذرماه 83 تا كنون

کرمانشاه- سی متری دوم -22 بهمن- خيابان گلشن- پلاک 80- تلفن 2-38389440 –083 فكس 38351725-كدپستي87387 -67147

ابراهیم آشتاب رئیس هیئت مدیره