پروژه های نظارتی انجام شده در بخش راه وترابری : 
 • نظارت عالی و کارگاهی آسفالت معابر سطح شهر کرمانشاه سال 84 و 85  .
 • نظارت عالی و کارگاهی آسفالت معابر سطح شهر کرمانشاه سال 86  .
 • نظارت عالی و کارگاهی بر عملیات روکش آسفالت محور کرمانشاه –کنگاور  .
 • نظارت عالی و کارگاهی بر عملیات احداث پنج تقاطع همسطح در محورهای استان  .
 • نظارت بر احداث و بهسازی راههای روستایی مناطق غرب استان کرمانشاه از سال 85 الی 88  .
 • نظارت عالی و کارگاهی راه جایگزین فرعی مهدویه – درودگران – بید کرپه ملایر  .
 • نظارت بر احداث باند دوم کمربندی اسلام آباد غرب، استان کرمانشاه  .
 • نظارت بر احداث کمربندی سر پل ذهاب، استان کرمانشاه  .
 • نظارت بر احداث راه دسترسی به بازارچه مرزی پرویز خان، شهرستان قصر شیرین ، استان کرمانشاه  .
 •  نظارت بر احداث راه تلخاب – بازرگان شهرستان سومار استان کرماتشاه  .
 • نظارت بر احداث عملیات راهسازی و محوطه سازی شهرکهای صنعتی سطح استان کرمانشاه از سال 87 الی 89  . 

پروژه های نظارتی در دست اقدام در بخش راه و ترابری
 • نظارت عالی و کارگاهی بر احداث راه اصلی قطعه دوم محور حمیل  کرمانشاه (کیلومتر 000+25 الی 000+45 )   .

پروژه های مطالعاتی انجام شده در بخش راه و ترابری :
 • مطالعات مرحله اول راه اصلی چهار خطه کنار گذر ملایر استان همدان بطول 22 کیلومتر .
 • مطالعات مرحله دوم راه فرعی لومار قاضی خان شیروان و چرداول استان ایلام بطول 20 کیلومتر  .
 • مطالعات مرحله اول ودوم راه فرعی جایگزین مهدویه درودگران-بید کرپه در محدوده سد کلان ملایر استان همدان بطول 9 کیلومتر .
 • مطالعات بهسازی نوع 4 راه اصلی شیرین سو -آق بلاغ شهرستان کبودر آهنگ استان همدان بطول16 کیلومتر  .
 • مطالعات بهسازی نوع 2 راه اصلی کوزران-نهرابی استان کرمانشاه بطول 15 کیلومتر  .
 • مطالعات مرحله اول و دوم قطعات اول و دوم و سوم راه مرزی شیخ صله دوآب شهرستان ثلاث استان کرمانشاه بطول 20 کیلومتر  .
 • مطالعات مرحله اول و دوم راه مرزی تلخاب بازرگان شهرستان سومار استان کرمانشاه بطول 10 کیلومتر  .
 • مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع غیرهمسطح بهاران واقع در محور همدان کرمانشاه  .
 • مطالعات مرحله اول و دوم راه دسترسی به شهرک صنعتی شوشاب ملایر استان همدان بطول 5/5 کیلومتر  .
 • مطالعات مرحله اول و دوم راه دسترسی شهرک صنعتی ویان و راه دسترسی به شهرک صنعتی قرق بهار استان همدان  .
 • مطالعات مرحله اول و دوم کمربندی بخش شیرین سو شهرستان کبودر آهنگ استان همدان بطول 4 کیلومتر  .
 • مطالعات بهسازی راههای روستایی سطح استان کرمانشاه بطول مجموعا 71 کیلومتر  .


 

@ 2011 All Right Reserved
      Powered By Noujan.net                                     صفحه اصلی   درباره ما        پیشنهادات     نقشه سایت                                   Number of visit : 116089