پروژه های مطالعاتی در دست اقدام در بخش آب و فاضلاب : 
 • مطالعات شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضلاب شهرک های سطح استان .
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامین و انتقال آب شرب شهرک صنعتی جوانرود ، استان کرمانشاه  .


پروژه های مطالعاتی انجام شده در بخش فاضلاب :
 
 • مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک زاگرس ، شهرکرمانشاه  .
 •  مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک پنبه جار سنقر ، استان کرمانشاه  .
 • مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک سجادیه کرمانشاه  .
 • مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک مسکن مهر بیستون ، استان کرمانشاه  .
 •  مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال فاضلاب شهرکهای بسیجیان و کارگران روانسر ، استان کرمانشاه   .
 • مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک مسکن مهر کرند غرب ، استان کرمانشاه  .
 • مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک ایثار ، شهرکرمانشاه  .
 • مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک مسکن مهر طلاب اسلام آبادغرب، استان کرمانشاه  .
 • مطالعات مرحله اول و دوم جمع آوری فاضلاب شهرک مسکن مهر سرپل ذهاب ، استان کرمانشاه  .
 • مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک مسکن مهر سرمست ، استان کرمانشاه   .پروژه های نظارتی انجام شده در بخش تاسیسات آب و فاضلاب :
 • نظارت عالی و کارگاهی بر اجرای شبکه توزیع آب شهرستانهای کنگاور - جوانرود ، استان کرمانشاه  .
 • نظارت عالی و کارگاهی بر اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهرستانهای کنگاور - جوانرود ، استان کرمانشاه  . 
 • نظارت عالی و کارگاهی ساخت و نصب مخزن فلزی 100 متر مکعبی ناحیه صنعتی دالاهو ، استان کرمانشاه  . 
 • نظارت عالی و کارگاهی اجرای خط انتقال آب و مخزن بتنی 400 متر مکعبی گیلانغرب ، استان کرمانشاه  .
 • نظارت عالی و کارگاهی احداث مخزن 400 متر مکعبی بتنی شهرک صنعتی هرسین ، استان کرمانشاه  .
 • نظارت عالی و کارگاهی اجرای خط انتقال پساب تصفیه خانه شهرک صنعتی روانسر ، استان کرمانشاه  .
 • نظارت عالی و کارگاهی احداث شبکه توزیع آب شهرک صنعتی هرسین ، استان کرمانشاه  .


 
پروژه های مطالعاتی انجام شده در بخش آب :
 • مطالعات مرحله اول و دوم احداث مخزن 2000 متر مکعبی آب شهر صحنه استان کرمانشاه . 
 • مطالعات مرحله اول طرح آبرسانی بلند مدت شهر هرسین استان کرمانشاه  .
 • مطالعات مرحله اول و دوم ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب مخرن کوثر به مخزن فردوسی ، شهر کرمانشاه  .
 • مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب شهرک زاگرس ، شهرکرمانشاه  . 
 • مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب شهرک پنبه جار سنقر ، استان کرمانشاه  .
 • مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب شهرک سجادیه کرمانشاه .
 • مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال آب از مخزن توکلی به شهرک های مهر زاگرس ، مهر رازی و کیهانشهر به طول 11 کیلومتر ، شهر کرمانشاه  .
 • مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب شهرک هلال احمر ، شهر کرمانشاه  .
 • مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب شهرک مسکن مهر کرند غرب ، استان کرمانشاه  .
 • مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب شهرک ایثار ، شهر کرمانشاه  .
 • مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب شهرک مسکن مهر قصرشیرین ، استان کرمانشاه  .
 • مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال آب میان دربند به مخزن معلم ، شهر کرمانشاه  .
 • مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب شهرک مسکن مهر طلاب اسلام آباد ، استان کرمانشاه  .
 • مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب شهرک مسکن مهر سرپل ذهاب ، استان کرمانشاه  .
 • مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آب شهرک مسکن مهر سرپل ذهاب ، استان کرمانشاه  .

 
 
 
 
@ 2011 All Right Reserved
      Powered By Noujan.net                                     صفحه اصلی   درباره ما        پیشنهادات     نقشه سایت                                   Number of visit : 116091